Cho thuê bàn ghế tổ chức sự kiện tông màu tím
Thời gian: Ngày 01 tháng 01 năm 2017 - Tông màu sắc: Tím - Nơi thực hiện: TPHCM
Mẫu 01 - Bàn dài hai họ cho thuê ngày đám cưới với tông màu trắng tím - Hình 01 - Màu trắng tím nhạt tại Shop cưới hỏi
Mẫu 01 - Bàn dài hai họ cho thuê ngày đám cưới với tông màu trắng tím - Hình 01 - Màu trắng tím nhạt

Mẫu 01 - Bàn dài hai họ cho thuê ngày đám cưới với tông màu trắng tím - Hình 02 - Màu trắng tím với hoa tươi trang trí tại Shop cưới hỏi
Mẫu 01 - Bàn dài hai họ cho thuê ngày đám cưới với tông màu trắng tím - Hình 02 - Màu trắng tím với hoa tươi trang trí

Mẫu 01 - Bàn dài hai họ cho thuê ngày đám cưới với tông màu trắng tím - Hình 03 - Trang trí bàn hai họ với hai màu trắng tím tại Shop cưới hỏi
Mẫu 01 - Bàn dài hai họ cho thuê ngày đám cưới với tông màu trắng tím - Hình 03 - Trang trí bàn hai họ với hai màu trắng tím

Mẫu 01 - Bàn dài hai họ cho thuê ngày đám cưới với tông màu trắng tím - Hình 04 - Bàn hai họ cho thuê màu trắng tím tại Shop cưới hỏi
Mẫu 01 - Bàn dài hai họ cho thuê ngày đám cưới với tông màu trắng tím - Hình 04 - Bàn hai họ cho thuê màu trắng tím

Mẫu 01 - Bàn dài hai họ cho thuê ngày đám cưới với tông màu trắng tím - Hình 05 - Mẫu trang trí bàn hai họ tông trắng tím tại Shop cưới hỏi
Mẫu 01 - Bàn dài hai họ cho thuê ngày đám cưới với tông màu trắng tím - Hình 05 - Mẫu trang trí bàn hai họ tông trắng tím

Mẫu 02 - Cho thuê bàn ghế đãi tiệc ngày cưới hỏi với hai màu trắng tím nhạt - Hình 01  - Bàn đãi tiệc nhà hàng màu trắng tím tại Shop cưới hỏi
Mẫu 02 - Cho thuê bàn ghế đãi tiệc ngày cưới hỏi với hai màu trắng tím nhạt - Hình 01 - Bàn đãi tiệc nhà hàng màu trắng tím

Mẫu 02 - Cho thuê bàn ghế đãi tiệc ngày cưới hỏi với hai màu trắng tím nhạt - Hình 02 - Bàn tiệc đãi khách đẹp tại Shop cưới hỏi
Mẫu 02 - Cho thuê bàn ghế đãi tiệc ngày cưới hỏi với hai màu trắng tím nhạt - Hình 02 - Bàn tiệc đãi khách đẹp

Mẫu 02 - Cho thuê bàn ghế đãi tiệc ngày cưới hỏi với hai màu trắng tím nhạt - Hình 03 - Bàn đãi khách ngày cưới màu trắng tím tại Shop cưới hỏi
Mẫu 02 - Cho thuê bàn ghế đãi tiệc ngày cưới hỏi với hai màu trắng tím nhạt - Hình 03 - Bàn đãi khách ngày cưới màu trắng tím

Mẫu 02 - Cho thuê bàn ghế đãi tiệc ngày cưới hỏi với hai màu trắng tím nhạt - Hình 04  - Sự kiện bàn đãi khách màu trắng tím tại Shop cưới hỏi
Mẫu 02 - Cho thuê bàn ghế đãi tiệc ngày cưới hỏi với hai màu trắng tím nhạt - Hình 04 - Sự kiện bàn đãi khách màu trắng tím

Mẫu 02 - Cho thuê bàn ghế đãi tiệc ngày cưới hỏi với hai màu trắng tím nhạt - Hình 05- Mẫu trang trí bàn tiệc đãi khách màu trắng tím tại Shop cưới hỏi
Mẫu 02 - Cho thuê bàn ghế đãi tiệc ngày cưới hỏi với hai màu trắng tím nhạt - Hình 05- Mẫu trang trí bàn tiệc đãi khách màu trắng tím

Mẫu 03 - Cho thuê ghế dựa cao cấp màu trắng tím phục vụ sự kiện lễ cưới hỏi - Hình 01 - Cho thuê ghế dựa cao cấp đãi khách tại Shop cưới hỏi
Mẫu 03 - Cho thuê ghế dựa cao cấp màu trắng tím phục vụ sự kiện lễ cưới hỏi - Hình 01 - Cho thuê ghế dựa cao cấp đãi khách

Mẫu 03 - Cho thuê ghế dựa cao cấp màu trắng tím phục vụ sự kiện lễ cưới hỏi - Hình 02 - Ghế dựa đãi khách màu trắng tím tại Shop cưới hỏi
Mẫu 03 - Cho thuê ghế dựa cao cấp màu trắng tím phục vụ sự kiện lễ cưới hỏi - Hình 02 - Ghế dựa đãi khách màu trắng tím

Mẫu 03 - Cho thuê ghế dựa cao cấp màu trắng tím phục vụ sự kiện lễ cưới hỏi - Hình 03 - Cho thuê ghế đãi tiệc nhà hàng màu trắng tím tại Shop cưới hỏi
Mẫu 03 - Cho thuê ghế dựa cao cấp màu trắng tím phục vụ sự kiện lễ cưới hỏi - Hình 03 - Cho thuê ghế đãi tiệc nhà hàng màu trắng tím

Mẫu 03 - Cho thuê ghế dựa cao cấp màu trắng tím phục vụ sự kiện lễ cưới hỏi - Hình 04 - Tiệc cưới ngoài trời với ghế dựa màu trắng tím tại Shop cưới hỏi
Mẫu 03 - Cho thuê ghế dựa cao cấp màu trắng tím phục vụ sự kiện lễ cưới hỏi - Hình 04 - Tiệc cưới ngoài trời với ghế dựa màu trắng tím

Mẫu 03 - Cho thuê ghế dựa cao cấp màu trắng tím phục vụ sự kiện lễ cưới hỏi - Hình 05 - Cho thuê ghế dựa phục vụ sự kiện màu trắng tím tại Shop cưới hỏi
Mẫu 03 - Cho thuê ghế dựa cao cấp màu trắng tím phục vụ sự kiện lễ cưới hỏi - Hình 05 - Cho thuê ghế dựa phục vụ sự kiện màu trắng tím

Mẫu 04 - Cho thuê bộ bàn ghế đãi tiệc đám cưới màu trắng tím - Hình 01 - Bàn đãi tiệc nhà hàng dáng tròn màu trắng tím tại Shop cưới hỏi
Mẫu 04 - Cho thuê bộ bàn ghế đãi tiệc đám cưới màu trắng tím - Hình 01 - Bàn đãi tiệc nhà hàng dáng tròn màu trắng tím

Mẫu 04 - Cho thuê bộ bàn ghế đãi tiệc đám cưới màu trắng tím - Hình 02 - Cho thuê bàn ghế đãi tiệc hai màu trắng tím tại Shop cưới hỏi
Mẫu 04 - Cho thuê bộ bàn ghế đãi tiệc đám cưới màu trắng tím - Hình 02 - Cho thuê bàn ghế đãi tiệc hai màu trắng tím

Mẫu 04 - Cho thuê bộ bàn ghế đãi tiệc đám cưới màu trắng tím - Hình 03 - Bàn đãi tiệc nhà hàng màu trắng tím đẹp tại Shop cưới hỏi
Mẫu 04 - Cho thuê bộ bàn ghế đãi tiệc đám cưới màu trắng tím - Hình 03 - Bàn đãi tiệc nhà hàng màu trắng tím đẹp

Mẫu 04 - Cho thuê bộ bàn ghế đãi tiệc đám cưới màu trắng tím - Hình 04 - Bàn tiệc đãi khách nhà hàng với hai màu trắng tím tại Shop cưới hỏi
Mẫu 04 - Cho thuê bộ bàn ghế đãi tiệc đám cưới màu trắng tím - Hình 04 - Bàn tiệc đãi khách nhà hàng với hai màu trắng tím

Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê bàn ghế đãi tiệc đám cưới màu trắng tím - Hình 01 - Cho thuê bàn ghế đãi tiệc nhà hàng tại Shop cưới hỏi
Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê bàn ghế đãi tiệc đám cưới màu trắng tím - Hình 01 - Cho thuê bàn ghế đãi tiệc nhà hàng

Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê bàn ghế đãi tiệc đám cưới màu trắng tím - Hình 02 - Bộ bàn ghế đãi tiệc nhà hàng màu trắng tím tại Shop cưới hỏi
Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê bàn ghế đãi tiệc đám cưới màu trắng tím - Hình 02 - Bộ bàn ghế đãi tiệc nhà hàng màu trắng tím

Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê bàn ghế đãi tiệc đám cưới màu trắng tím - Hình 03 - Bàn ghế đãi tiệc ngày cưới màu trắng tím tại Shop cưới hỏi
Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê bàn ghế đãi tiệc đám cưới màu trắng tím - Hình 03 - Bàn ghế đãi tiệc ngày cưới màu trắng tím

Cho thuê thiết bị rạp cưới rạp sự kiện tông đỏ : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê thiết bị rạp cưới rạp sự kiện tông đỏ
Cho thuê thiết bị rạp cưới rạp sự kiện tông hồng  : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê thiết bị rạp cưới rạp sự kiện tông hồng
Cho thuê thiết bị rạp sự kiện rạp cưới tông xanh : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê thiết bị rạp sự kiện rạp cưới tông xanh
Cho thuê thiết bị rạp sự kiện rạp cưới màu sắc theo yêu cầu : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê thiết bị rạp sự kiện rạp cưới màu sắc theo yêu cầu
Cho thuê nhà bạt không gian, rạp cưới sự kiện siêu lớn : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê nhà bạt không gian, rạp cưới sự kiện siêu lớn
Cho thuê bộ bàn ghế dựa vải hoa hồng màu đỏ : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê bộ bàn ghế dựa vải hoa hồng màu đỏ
Cho thuê bộ bàn ghế dựa màu đỏ kết nơ voan : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê bộ bàn ghế dựa màu đỏ kết nơ voan
Cho thuê bộ bàn ghế dựa màu hồng sen và hồng phấn : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê bộ bàn ghế dựa màu hồng sen và hồng phấn
Cho thuê bàn ghế tổ chức sự kiện tông màu tím : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê bàn ghế tổ chức sự kiện tông màu tím
Cho thuê bàn ghế tổ chức sự kiện gam màu xanh : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê bàn ghế tổ chức sự kiện gam màu xanh
Cho thuê bàn ghế sự kiện tông màu trắng và màu vàng : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê bàn ghế sự kiện tông màu trắng và màu vàng
Cho thuê bàn ghế sự kiện theo yêu cầu : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê bàn ghế sự kiện theo yêu cầu

Công ty TNHH Công Nghệ Cưới - MST: 0310186065
50/4 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TPHCM
(08) 62.914.914 - (08) 39.890.666 Exit: 101 đến 104
Email: info@congnghecuoi.vn - Skype: congnghecuoi
Hotline - Viber - Zalo: 0966 00 55 11
110/55 Đường 30, Phường 6, Quận Gò Vấp, TPHCM

    *  Tổ chức sự kiện
    *  Tổ chức đám cưới
    *  Âm thanh ánh sáng
    *  Cho thuê bàn ghế
    *  Cho thuê nhà bạt
    *  Cho thuê nhân sự
    *  Cho thuê xe du lịch
    *  Cho thuê thiết bị sự kiện

                 


- Thứ 2 - 7: 8h00 đến 20h00
- Chủ nhật: 8h00 đến 16h00