Cho thuê nhân sự bưng quả ngày cưới gam màu hồng
Thời gian: Ngày 01 tháng 01 năm 2017 - Tông màu sắc: Hồng - Nơi thực hiện: TPHCM
Gam màu hường - Mẫu 01 - Cho thuê áo dài bưng quả nữ tay dài màu hường - Hình 01 - Áo dài bưng quả nữ màu hường tại Shop cưới hỏi
Gam màu hường - Mẫu 01 - Cho thuê áo dài bưng quả nữ tay dài màu hường - Hình 01 - Áo dài bưng quả nữ màu hường

Gam màu hường - Mẫu 01 - Cho thuê áo dài bưng quả nữ tay dài màu hường - Hình 02 - Cho thuê áo dài nữ màu hường tại Shop cưới hỏi
Gam màu hường - Mẫu 01 - Cho thuê áo dài bưng quả nữ tay dài màu hường - Hình 02 - Cho thuê áo dài nữ màu hường

Gam màu hường - Mẫu 01 - Cho thuê áo dài bưng quả nữ tay dài màu hường - Hình 03 - Áo dài bưng quả nữ cao câp màu hường tại Shop cưới hỏi
Gam màu hường - Mẫu 01 - Cho thuê áo dài bưng quả nữ tay dài màu hường - Hình 03 - Áo dài bưng quả nữ cao câp màu hường

Gam màu hường - Mẫu 01 - Cho thuê áo dài bưng quả nữ tay dài màu hường - Hình 04 - Áo dài nữ màu hường tại Shop cưới hỏi
Gam màu hường - Mẫu 01 - Cho thuê áo dài bưng quả nữ tay dài màu hường - Hình 04 - Áo dài nữ màu hường

Gam màu hường - Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê áo ài bưng quả nữ màu hường - Hình 01 - Cho thuê áo dài bưng quả nữ màu hường tại Shop cưới hỏi
Gam màu hường - Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê áo ài bưng quả nữ màu hường - Hình 01 - Cho thuê áo dài bưng quả nữ màu hường

Gam màu hồng - Mẫu 01 - Trang phục áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu hồng - Hình 01 - Cho thuê áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu hồng tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng - Mẫu 01 - Trang phục áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu hồng - Hình 01 - Cho thuê áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu hồng

Gam màu hồng - Mẫu 01 - Trang phục áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu hồng - Hình 02 - Áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu hồng tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng - Mẫu 01 - Trang phục áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu hồng - Hình 02 - Áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu hồng

Gam màu hồng - Mẫu 01 - Trang phục áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu hồng - Hình 03 - Đội bưng quả nữ trong trang phục áo dài hồng tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng - Mẫu 01 - Trang phục áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu hồng - Hình 03 - Đội bưng quả nữ trong trang phục áo dài hồng

Gam màu hồng - Mẫu 01 - Trang phục áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu hồng - Hình 04 - Áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu hồng tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng - Mẫu 01 - Trang phục áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu hồng - Hình 04 - Áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu hồng

Gam màu hồng - Mẫu 01 - Trang phục áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu hồng - Hình 05 - Mẫu áo dài bưng quả nữ tay ngắn tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng - Mẫu 01 - Trang phục áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu hồng - Hình 05 - Mẫu áo dài bưng quả nữ tay ngắn

Gam màu hồng - Mẫu 01 - Trang phục áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu hồng - Hình 06 - Áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu hồng đậm tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng - Mẫu 01 - Trang phục áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu hồng - Hình 06 - Áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu hồng đậm

Gam màu hồng - Mẫu khác - Trang phục áo dài bưng quả nữ màu hồng - Hình 01 - Áo dài bưng quả nữ tay dài vải gấm tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng - Mẫu khác - Trang phục áo dài bưng quả nữ màu hồng - Hình 01 - Áo dài bưng quả nữ tay dài vải gấm

Gam màu hồng - Mẫu khác - Trang phục áo dài bưng quả nữ màu hồng - Hình 02 - Cho thuê trang phục áo dài nữ tay ngắn tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng - Mẫu khác - Trang phục áo dài bưng quả nữ màu hồng - Hình 02 - Cho thuê trang phục áo dài nữ tay ngắn

Gam màu hồng - Mẫu khác - Trang phục áo dài bưng quả nữ màu hồng - Hình 03 - Áo dài bưng quả nữ tay ngắn ren màu hồng tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng - Mẫu khác - Trang phục áo dài bưng quả nữ màu hồng - Hình 03 - Áo dài bưng quả nữ tay ngắn ren màu hồng

Gam màu hồng - Mẫu khác - Trang phục áo dài bưng quả nữ màu hồng - Hình 04 - Mẫu áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu hồng tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng - Mẫu khác - Trang phục áo dài bưng quả nữ màu hồng - Hình 04 - Mẫu áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu hồng

Gam màu hồng - Mẫu khác - Trang phục áo dài bưng quả nữ màu hồng - Hình 05 - Cho thuê áo dài bưng ủa nữ màu hồng tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng - Mẫu khác - Trang phục áo dài bưng quả nữ màu hồng - Hình 05 - Cho thuê áo dài bưng ủa nữ màu hồng

Gam màu hồng - Mẫu khác - Trang phục áo dài bưng quả nữ màu hồng - Hình 06 - Áo dài bưng quả nữ ren tay ngắn màu hồng tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng - Mẫu khác - Trang phục áo dài bưng quả nữ màu hồng - Hình 06 - Áo dài bưng quả nữ ren tay ngắn màu hồng

Gam màu hồng phấn - Mẫu 01 - Trang phục bưng quả nữ ngày cưới với áo dài tay ngắn màu hồng nhạt - Hình 01 - Áo dài bưng quả tay ngắn màu hồng nhạt tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng phấn - Mẫu 01 - Trang phục bưng quả nữ ngày cưới với áo dài tay ngắn màu hồng nhạt - Hình 01 - Áo dài bưng quả tay ngắn màu hồng nhạt

Gam màu hồng phấn - Mẫu 01 - Trang phục bưng quả nữ ngày cưới với áo dài tay ngắn màu hồng nhạt - Hình 02 - Cho thuê áo dài bưng quả tay ngắn màu hồng tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng phấn - Mẫu 01 - Trang phục bưng quả nữ ngày cưới với áo dài tay ngắn màu hồng nhạt - Hình 02 - Cho thuê áo dài bưng quả tay ngắn màu hồng

Gam màu hồng phấn - Mẫu 01 - Trang phục bưng quả nữ ngày cưới với áo dài tay ngắn màu hồng nhạt - Hình 03 - Áo dài bưng quả ngắn màu hồng tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng phấn - Mẫu 01 - Trang phục bưng quả nữ ngày cưới với áo dài tay ngắn màu hồng nhạt - Hình 03 - Áo dài bưng quả ngắn màu hồng

Gam màu hồng phấn - Mẫu 01 - Trang phục bưng quả nữ ngày cưới với áo dài tay ngắn màu hồng nhạt - Hình 04 - Trang phục áo dài bưng quả nữ tay ngắn tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng phấn - Mẫu 01 - Trang phục bưng quả nữ ngày cưới với áo dài tay ngắn màu hồng nhạt - Hình 04 - Trang phục áo dài bưng quả nữ tay ngắn

Gam màu hồng phấn - Mẫu 01 - Trang phục bưng quả nữ ngày cưới với áo dài tay ngắn màu hồng nhạt - Hình 05 - Áo dài bưng quả nữ ren tay ngắn màu hồng tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng phấn - Mẫu 01 - Trang phục bưng quả nữ ngày cưới với áo dài tay ngắn màu hồng nhạt - Hình 05 - Áo dài bưng quả nữ ren tay ngắn màu hồng

Gam màu hồng phấn - Mẫu 03 - Trang phục áo dài bưng quả nữ ngày cưới màu hồng tay ngắn vải ren - Hình 01 - Áo dài bưng quả nữ màu hồng phấn tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng phấn - Mẫu 03 - Trang phục áo dài bưng quả nữ ngày cưới màu hồng tay ngắn vải ren - Hình 01 - Áo dài bưng quả nữ màu hồng phấn

Gam màu hồng phấn - Mẫu 03 - Trang phục áo dài bưng quả nữ ngày cưới màu hồng tay ngắn vải ren - Hình 02 - Áo dài bưng quả nữ ren màu hồng tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng phấn - Mẫu 03 - Trang phục áo dài bưng quả nữ ngày cưới màu hồng tay ngắn vải ren - Hình 02 - Áo dài bưng quả nữ ren màu hồng

Gam màu hồng phấn - Mẫu 03 - Trang phục áo dài bưng quả nữ ngày cưới màu hồng tay ngắn vải ren - Hình 03 - Cho thuê áo dài bưng quả nữ màu hồng tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng phấn - Mẫu 03 - Trang phục áo dài bưng quả nữ ngày cưới màu hồng tay ngắn vải ren - Hình 03 - Cho thuê áo dài bưng quả nữ màu hồng

Gam màu hồng phấn - Mẫu 03 - Trang phục áo dài bưng quả nữ ngày cưới màu hồng tay ngắn vải ren - Hình 04 - Cho thuê áo dài bưng quả nữ đẹp tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng phấn - Mẫu 03 - Trang phục áo dài bưng quả nữ ngày cưới màu hồng tay ngắn vải ren - Hình 04 - Cho thuê áo dài bưng quả nữ đẹp

Gam màu hồng phấn - Mẫu 04 - Áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu trắng quần phi bóng hồng - Hình 01 - Áo dài nữ tay ngắn màu trắng quần hồng tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng phấn - Mẫu 04 - Áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu trắng quần phi bóng hồng - Hình 01 - Áo dài nữ tay ngắn màu trắng quần hồng

Gam màu hồng phấn - Mẫu 04 - Áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu trắng quần phi bóng hồng - Hình 02 - Cho thuê áo dài bưng quả nữ tay ngắn tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng phấn - Mẫu 04 - Áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu trắng quần phi bóng hồng - Hình 02 - Cho thuê áo dài bưng quả nữ tay ngắn

Gam màu hồng phấn - Mẫu 04 - Áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu trắng quần phi bóng hồng - Hình 03 - Áo dài nữ bưng quả tay ngắn màu hồng nhạt tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng phấn - Mẫu 04 - Áo dài bưng quả nữ tay ngắn màu trắng quần phi bóng hồng - Hình 03 - Áo dài nữ bưng quả tay ngắn màu hồng nhạt

Gam màu hồng phấn - Mẫu khác - Trang phục áo dài bưng quả nữ cho thuê màu hồng đẹp - Hình 01 - Mẫu áo dài bưng quả ren nữ tại Shop cưới hỏi
Gam màu hồng phấn - Mẫu khác - Trang phục áo dài bưng quả nữ cho thuê màu hồng đẹp - Hình 01 - Mẫu áo dài bưng quả ren nữ

Cho thuê nhân sự bưng quả ngày cưới gam màu hồng : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê nhân sự bưng quả ngày cưới gam màu hồng
Cho thuê nhân sự bưng quả đồng phục áo dài xanh : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê nhân sự bưng quả đồng phục áo dài xanh
Cung ứng nhân sự bưng quả ngày cưới trang phục màu vàng và cam : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cung ứng nhân sự bưng quả ngày cưới trang phục màu vàng và cam
Cung cấp nhân sự bưng quả trang phục áo dài đỏ : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cung cấp nhân sự bưng quả trang phục áo dài đỏ
Cho thuê nhân sự trang phục áo dài màu tím : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê nhân sự trang phục áo dài màu tím
Cho thuê nhân sự bưng quả nam nữ : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê nhân sự bưng quả nam nữ
Cho thuê nhân sự phụ dâu phụ rể trong đám cưới : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê nhân sự phụ dâu phụ rể trong đám cưới
Cho thuê nhân sự người đại diện đám cưới : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê nhân sự người đại diện đám cưới
Cho thuê nhân sự pg pb : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê nhân sự pg pb
Cho thuê nhân sự lễ tân : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê nhân sự lễ tân
Cho thuê nhân sự mc và nhóm múa : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê nhân sự mc và nhóm múa

Công ty TNHH Công Nghệ Cưới - MST: 0310186065
50/4 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TPHCM
(08) 62.914.914 - (08) 39.890.666 Exit: 101 đến 104
Email: info@congnghecuoi.vn - Skype: congnghecuoi
Hotline - Viber - Zalo: 0966 00 55 11
110/55 Đường 30, Phường 6, Quận Gò Vấp, TPHCM

    *  Tổ chức sự kiện
    *  Tổ chức đám cưới
    *  Âm thanh ánh sáng
    *  Cho thuê bàn ghế
    *  Cho thuê nhà bạt
    *  Cho thuê nhân sự
    *  Cho thuê xe du lịch
    *  Cho thuê thiết bị sự kiện

                 


- Thứ 2 - 7: 8h00 đến 20h00
- Chủ nhật: 8h00 đến 16h00