Cho thuê nhân sự pg pb
Thời gian: Ngày 01 tháng 01 năm 2017 - Tông màu sắc: Hồng - Nơi thực hiện: TPHCM
Mẫu 01 - Đội Pg nữ trang phục sườn xám hiện đại - Hình 01 - PG nữ trang phục sườn xám tại Shop cưới hỏi
Mẫu 01 - Đội Pg nữ trang phục sườn xám hiện đại - Hình 01 - PG nữ trang phục sườn xám

Mẫu 01 - Đội Pg nữ trang phục sườn xám hiện đại - Hình 02 - Nữ Pg với trang phục sườn xám đẹp tại Shop cưới hỏi
Mẫu 01 - Đội Pg nữ trang phục sườn xám hiện đại - Hình 02 - Nữ Pg với trang phục sườn xám đẹp

Mẫu 01 - Đội Pg nữ trang phục sườn xám hiện đại - Hình 03 - Nữ Pg với trang phục áo sườn xám màu trắng tại Shop cưới hỏi
Mẫu 01 - Đội Pg nữ trang phục sườn xám hiện đại - Hình 03 - Nữ Pg với trang phục áo sườn xám màu trắng

Mẫu 01 - Đội Pg nữ trang phục sườn xám hiện đại - Hình 04 - Cho thuê Pg nữ đáng yêu trang phục sườn xám tại Shop cưới hỏi
Mẫu 01 - Đội Pg nữ trang phục sườn xám hiện đại - Hình 04 - Cho thuê Pg nữ đáng yêu trang phục sườn xám

Mẫu 01 - Đội Pg nữ trang phục sườn xám hiện đại - Hình 05 - Đội pg nữ trong trang phục sườn xám đỏ tại Shop cưới hỏi
Mẫu 01 - Đội Pg nữ trang phục sườn xám hiện đại - Hình 05 - Đội pg nữ trong trang phục sườn xám đỏ

Mẫu 01 - Đội Pg nữ trang phục sườn xám hiện đại - Hình 06 - Cho thuê Pg nữ xinh xắn trang phục sườm xám đỏ tại Shop cưới hỏi
Mẫu 01 - Đội Pg nữ trang phục sườn xám hiện đại - Hình 06 - Cho thuê Pg nữ xinh xắn trang phục sườm xám đỏ

Mẫu 01 - Đội Pg nữ trang phục sườn xám hiện đại - Hình 07 - Nữ Pg với trang phục sườn xám màu vàng tại Shop cưới hỏi
Mẫu 01 - Đội Pg nữ trang phục sườn xám hiện đại - Hình 07 - Nữ Pg với trang phục sườn xám màu vàng

Mẫu 01 - Đội Pg nữ trang phục sườn xám hiện đại - Hình 08 - Dàn pg nữ trong trang phục sườn xám tại Shop cưới hỏi
Mẫu 01 - Đội Pg nữ trang phục sườn xám hiện đại - Hình 08 - Dàn pg nữ trong trang phục sườn xám

Mẫu 01 - Đội Pg nữ trang phục sườn xám hiện đại - Hình 09 - Nữ pg với trang phục sườn xám màu xanh ngọc tại Shop cưới hỏi
Mẫu 01 - Đội Pg nữ trang phục sườn xám hiện đại - Hình 09 - Nữ pg với trang phục sườn xám màu xanh ngọc

Mẫu 01 - Đội Pg nữ trang phục sườn xám hiện đại - Hình 10 - Nhân viên nữ Pg với sườn xám đẹp tại Shop cưới hỏi
Mẫu 01 - Đội Pg nữ trang phục sườn xám hiện đại - Hình 10 - Nhân viên nữ Pg với sườn xám đẹp

Mẫu 02 - Dàn Pg nữ trong trang phục cô dâu hiện đại - Hình 01 - Đội PG nữ với trang phục đầm dạ hội trắng tại Shop cưới hỏi
Mẫu 02 - Dàn Pg nữ trong trang phục cô dâu hiện đại - Hình 01 - Đội PG nữ với trang phục đầm dạ hội trắng

Mẫu 02 - Dàn Pg nữ trong trang phục cô dâu hiện đại - Hình 02 - Cho thuê Pg trang  phục cô dâu tại Shop cưới hỏi
Mẫu 02 - Dàn Pg nữ trong trang phục cô dâu hiện đại - Hình 02 - Cho thuê Pg trang phục cô dâu

Mẫu 02 - Dàn Pg nữ trong trang phục cô dâu hiện đại - Hình 03 - Dàn Pg nữ đẹp trong trang phục dạ hội ngắn tại Shop cưới hỏi
Mẫu 02 - Dàn Pg nữ trong trang phục cô dâu hiện đại - Hình 03 - Dàn Pg nữ đẹp trong trang phục dạ hội ngắn

Mẫu 02 - Dàn Pg nữ trong trang phục cô dâu hiện đại - Hình 04 - Nữ nhân viên Pg trang phục dạ hội ngắn màu trắng tại Shop cưới hỏi
Mẫu 02 - Dàn Pg nữ trong trang phục cô dâu hiện đại - Hình 04 - Nữ nhân viên Pg trang phục dạ hội ngắn màu trắng

Mẫu 03 - Cho thuê PB nam đẹp trai cho sự kiện - Hình 01 - Nhân viên Pb với vest nam thanh lịch tại Shop cưới hỏi
Mẫu 03 - Cho thuê PB nam đẹp trai cho sự kiện - Hình 01 - Nhân viên Pb với vest nam thanh lịch

Mẫu 03 - Cho thuê PB nam đẹp trai cho sự kiện - Hình 02 - Nam nhân viên trong trang phục vest đen tại Shop cưới hỏi
Mẫu 03 - Cho thuê PB nam đẹp trai cho sự kiện - Hình 02 - Nam nhân viên trong trang phục vest đen

Mẫu 03 - Cho thuê PB nam đẹp trai cho sự kiện - Hình 03 - Nhân viên nam đẹp trai ngày cưới tại Shop cưới hỏi
Mẫu 03 - Cho thuê PB nam đẹp trai cho sự kiện - Hình 03 - Nhân viên nam đẹp trai ngày cưới

Mẫu 03 - Cho thuê PB nam đẹp trai cho sự kiện - Hình 04 - Dàn nhân viên Pb với trang phục vest trắng tại Shop cưới hỏi
Mẫu 03 - Cho thuê PB nam đẹp trai cho sự kiện - Hình 04 - Dàn nhân viên Pb với trang phục vest trắng

Mẫu 03 - Cho thuê PB nam đẹp trai cho sự kiện - Hình 05 - Pb nam với sơ mi trắng tại Shop cưới hỏi
Mẫu 03 - Cho thuê PB nam đẹp trai cho sự kiện - Hình 05 - Pb nam với sơ mi trắng

Mẫu 03 - Cho thuê PB nam đẹp trai cho sự kiện - Hình 06 - Đội nhân viên Pb đẹp trong trang phục sơ mi trắng tại Shop cưới hỏi
Mẫu 03 - Cho thuê PB nam đẹp trai cho sự kiện - Hình 06 - Đội nhân viên Pb đẹp trong trang phục sơ mi trắng

Mẫu 03 - Cho thuê PB nam đẹp trai cho sự kiện - Hình 07 - Nhân viên Pb với sơmi trắng hiện đại tại Shop cưới hỏi
Mẫu 03 - Cho thuê PB nam đẹp trai cho sự kiện - Hình 07 - Nhân viên Pb với sơmi trắng hiện đại

Mẫu 03 - Cho thuê PB nam đẹp trai cho sự kiện - Hình 08 - Nhân sự nam với trang phục hiện đại tại Shop cưới hỏi
Mẫu 03 - Cho thuê PB nam đẹp trai cho sự kiện - Hình 08 - Nhân sự nam với trang phục hiện đại

Mẫu 04 - Đội Pg Pb cao cấp cho thuê phục vụ sự kiện cưới hỏi trọn gói cao cấp - Hình 01 - Pg pb nam nữ ngày đám cưới tại Shop cưới hỏi
Mẫu 04 - Đội Pg Pb cao cấp cho thuê phục vụ sự kiện cưới hỏi trọn gói cao cấp - Hình 01 - Pg pb nam nữ ngày đám cưới

Mẫu 04 - Đội Pg Pb cao cấp cho thuê phục vụ sự kiện cưới hỏi trọn gói cao cấp - Hình 02 - Dàn pg pb ngày cưới hỏi tại Shop cưới hỏi
Mẫu 04 - Đội Pg Pb cao cấp cho thuê phục vụ sự kiện cưới hỏi trọn gói cao cấp - Hình 02 - Dàn pg pb ngày cưới hỏi

Mẫu 04 - Đội Pg Pb cao cấp cho thuê phục vụ sự kiện cưới hỏi trọn gói cao cấp - Hình 03 - Cho thuê pg pb ngày cưới tại Shop cưới hỏi
Mẫu 04 - Đội Pg Pb cao cấp cho thuê phục vụ sự kiện cưới hỏi trọn gói cao cấp - Hình 03 - Cho thuê pg pb ngày cưới

Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 01 - Cho thuê nhân sự pg nữ cao cấp tại Shop cưới hỏi
Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 01 - Cho thuê nhân sự pg nữ cao cấp

Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 02 - Nhân viên nam nữ phục vụ sự kiện tại Shop cưới hỏi
Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 02 - Nhân viên nam nữ phục vụ sự kiện

Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 03 - Nữ Pg xinh đẹp trong trang phục màu xanh tại Shop cưới hỏi
Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 03 - Nữ Pg xinh đẹp trong trang phục màu xanh

Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 04 - Nữ Pg với trang phục màu đỏ tại Shop cưới hỏi
Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 04 - Nữ Pg với trang phục màu đỏ

Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 05 - Pg nữ xinh xắn với trang phục đẹp tại Shop cưới hỏi
Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 05 - Pg nữ xinh xắn với trang phục đẹp

Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 06 - Nữ pg với áo dài hai màu đỏ vàng tại Shop cưới hỏi
Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 06 - Nữ pg với áo dài hai màu đỏ vàng

Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 07 - Dàn Pg với trang phục hawai nhiều màu sắc tại Shop cưới hỏi
Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 07 - Dàn Pg với trang phục hawai nhiều màu sắc

Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 08 - Đội Pg nữ với trang phục áo dài tại Shop cưới hỏi
Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 08 - Đội Pg nữ với trang phục áo dài

Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 09 - Nhân viên pg nữ trang phục đỏ nổi bật tại Shop cưới hỏi
Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 09 - Nhân viên pg nữ trang phục đỏ nổi bật

Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 10 - Cung cấp nhân viên pg nữ cho thuê tại Shop cưới hỏi
Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 10 - Cung cấp nhân viên pg nữ cho thuê

Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 11 - Cho thuê nhân viên pg phụ vụ sự kiện tại Shop cưới hỏi
Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 11 - Cho thuê nhân viên pg phụ vụ sự kiện

Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 12 - Pg Pb phụ vụ sự kiện cao cấp tại Shop cưới hỏi
Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 12 - Pg Pb phụ vụ sự kiện cao cấp

Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 13 - Nhân viên pg nữ xinh xắn đáng yêu tại Shop cưới hỏi
Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 13 - Nhân viên pg nữ xinh xắn đáng yêu

Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 14 - Dàn pg nữ với trang phục hiện đại tại Shop cưới hỏi
Mẫu khác - Dịch vụ cho thuê PG PG phục vụ sự kiện - Hình 14 - Dàn pg nữ với trang phục hiện đại

Cho thuê nhân sự bưng quả ngày cưới gam màu hồng : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê nhân sự bưng quả ngày cưới gam màu hồng
Cho thuê nhân sự bưng quả đồng phục áo dài xanh : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê nhân sự bưng quả đồng phục áo dài xanh
Cung ứng nhân sự bưng quả ngày cưới trang phục màu vàng và cam : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cung ứng nhân sự bưng quả ngày cưới trang phục màu vàng và cam
Cung cấp nhân sự bưng quả trang phục áo dài đỏ : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cung cấp nhân sự bưng quả trang phục áo dài đỏ
Cho thuê nhân sự trang phục áo dài màu tím : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê nhân sự trang phục áo dài màu tím
Cho thuê nhân sự bưng quả nam nữ : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê nhân sự bưng quả nam nữ
Cho thuê nhân sự phụ dâu phụ rể trong đám cưới : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê nhân sự phụ dâu phụ rể trong đám cưới
Cho thuê nhân sự người đại diện đám cưới : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê nhân sự người đại diện đám cưới
Cho thuê nhân sự pg pb : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê nhân sự pg pb
Cho thuê nhân sự lễ tân : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê nhân sự lễ tân
Cho thuê nhân sự mc và nhóm múa : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê nhân sự mc và nhóm múa

Công ty TNHH Công Nghệ Cưới - MST: 0310186065
50/4 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TPHCM
(08) 62.914.914 - (08) 39.890.666 Exit: 101 đến 104
Email: info@congnghecuoi.vn - Skype: congnghecuoi
Hotline - Viber - Zalo: 0966 00 55 11
110/55 Đường 30, Phường 6, Quận Gò Vấp, TPHCM

    *  Tổ chức sự kiện
    *  Tổ chức đám cưới
    *  Âm thanh ánh sáng
    *  Cho thuê bàn ghế
    *  Cho thuê nhà bạt
    *  Cho thuê nhân sự
    *  Cho thuê xe du lịch
    *  Cho thuê thiết bị sự kiện

                 


- Thứ 2 - 7: 8h00 đến 20h00
- Chủ nhật: 8h00 đến 16h00