Lễ gia tiên - Lễ vu quy tông hồng phấn Ngọc Diễm và Minh Đạt
Thời gian: Ngày 12 tháng 12 năm 2015 - Tông màu sắc: Hồng - Nơi thực hiện: TPHCM
Hình 01 - Không gian lễ gia tiên trang trí với vải hoa hồng cao cấp màu hồng nhạt (1) tại Shop cưới hỏi
Hình 01 - Không gian lễ gia tiên trang trí với vải hoa hồng cao cấp màu hồng nhạt (1)

Hình 02 - Không gian lễ gia tiên trang trí với vải hoa hồng cao cấp màu hồng nhạt (2) tại Shop cưới hỏi
Hình 02 - Không gian lễ gia tiên trang trí với vải hoa hồng cao cấp màu hồng nhạt (2)

Hình 03 - Không gian lễ gia tiên trang trí với vải hoa hồng cao cấp màu hồng nhạt (3) tại Shop cưới hỏi
Hình 03 - Không gian lễ gia tiên trang trí với vải hoa hồng cao cấp màu hồng nhạt (3)

Hình 04 - Không gian lễ gia tiên trang trí với vải hoa hồng cao cấp màu hồng nhạt (6) tại Shop cưới hỏi
Hình 04 - Không gian lễ gia tiên trang trí với vải hoa hồng cao cấp màu hồng nhạt (6)

Hình 05 - Trang trí chi tiết cửa nhà với cổng hoa tươi đẹp tại Shop cưới hỏi
Hình 05 - Trang trí chi tiết cửa nhà với cổng hoa tươi đẹp

Hình 06 - Bàn thờ gia tiên ngày cưới hỏi với phông voan mềm mại cùng hoa tươi tông trắng hồng (1) tại Shop cưới hỏi
Hình 06 - Bàn thờ gia tiên ngày cưới hỏi với phông voan mềm mại cùng hoa tươi tông trắng hồng (1)

Hình 07 - Bàn dài hai họ trang trí với chậu hoa tươi dáng tròn đẹp (1) tại Shop cưới hỏi
Hình 07 - Bàn dài hai họ trang trí với chậu hoa tươi dáng tròn đẹp (1)

Hình 08 - Bàn dài hai họ trang trí với chậu hoa tươi dáng tròn đẹp (2) tại Shop cưới hỏi
Hình 08 - Bàn dài hai họ trang trí với chậu hoa tươi dáng tròn đẹp (2)

Hình 09 - Bình hoa sen tươi tông hồng trang trí không gian gia tiên (1) tại Shop cưới hỏi
Hình 09 - Bình hoa sen tươi tông hồng trang trí không gian gia tiên (1)

Hình 10 - Backdrop chụp ảnh nhà hàng hiện đại mẫu đẹp với hoa tươi trang trí (1) tại Shop cưới hỏi
Hình 10 - Backdrop chụp ảnh nhà hàng hiện đại mẫu đẹp với hoa tươi trang trí (1)

Hình 11 - Backdrop chụp ảnh nhà hàng hiện đại mẫu đẹp với hoa tươi trang trí (2) tại Shop cưới hỏi
Hình 11 - Backdrop chụp ảnh nhà hàng hiện đại mẫu đẹp với hoa tươi trang trí (2)

Hình 12 - Backdrop chụp ảnh nhà hàng hiện đại mẫu đẹp với hoa tươi trang trí (4) tại Shop cưới hỏi
Hình 12 - Backdrop chụp ảnh nhà hàng hiện đại mẫu đẹp với hoa tươi trang trí (4)

Hình 13 - Vòng hoa tươi mềm mại tông trắng đỏ cùng chữ mốp xốp trang trí backdrop chụp ảnh tại Shop cưới hỏi
Hình 13 - Vòng hoa tươi mềm mại tông trắng đỏ cùng chữ mốp xốp trang trí backdrop chụp ảnh

Hình 14 - Backdrop chụp ảnh nha hàng với hoa tươi mềm mại tông trắng hồng tại Shop cưới hỏi
Hình 14 - Backdrop chụp ảnh nha hàng với hoa tươi mềm mại tông trắng hồng

Hình 15 - Bàn ký tên nhà hàng đám cưới trang trí với hoa giấy tông trắng cùng các bình hoa tươi cao đẹp (1) tại Shop cưới hỏi
Hình 15 - Bàn ký tên nhà hàng đám cưới trang trí với hoa giấy tông trắng cùng các bình hoa tươi cao đẹp (1)

Hình 16 - Bàn ký tên nhà hàng đám cưới trang trí với hoa giấy tông trắng cùng các bình hoa tươi cao đẹp (2) tại Shop cưới hỏi
Hình 16 - Bàn ký tên nhà hàng đám cưới trang trí với hoa giấy tông trắng cùng các bình hoa tươi cao đẹp (2)

Hình 17 - Bàn ký tên nhà hàng đám cưới trang trí với hoa giấy tông trắng cùng các bình hoa tươi cao đẹp (3) tại Shop cưới hỏi
Hình 17 - Bàn ký tên nhà hàng đám cưới trang trí với hoa giấy tông trắng cùng các bình hoa tươi cao đẹp (3)

Hình 18 - Bàn ký tên nhà hàng đám cưới trang trí với hoa giấy tông trắng cùng các bình hoa tươi cao đẹp (4) tại Shop cưới hỏi
Hình 18 - Bàn ký tên nhà hàng đám cưới trang trí với hoa giấy tông trắng cùng các bình hoa tươi cao đẹp (4)

Hình 19 - Phụ kiện nhỏ xinh trang trí bàn ký tên ngày đám cưới cao cấp (1) tại Shop cưới hỏi
Hình 19 - Phụ kiện nhỏ xinh trang trí bàn ký tên ngày đám cưới cao cấp (1)

Hình 20 - Phụ kiện nhỏ xinh trang trí bàn ký tên ngày đám cưới cao cấp (2) tại Shop cưới hỏi
Hình 20 - Phụ kiện nhỏ xinh trang trí bàn ký tên ngày đám cưới cao cấp (2)

Hình 21 - Phụ kiện nhỏ xinh trang trí bàn ký tên ngày đám cưới cao cấp (3) tại Shop cưới hỏi
Hình 21 - Phụ kiện nhỏ xinh trang trí bàn ký tên ngày đám cưới cao cấp (3)

Hình 22 - Phụ kiện nhỏ xinh trang trí bàn ký tên ngày đám cưới cao cấp (4) tại Shop cưới hỏi
Hình 22 - Phụ kiện nhỏ xinh trang trí bàn ký tên ngày đám cưới cao cấp (4)

Hình 23 - Phụ kiện nhỏ xinh trang trí bàn ký tên ngày đám cưới cao cấp (5) tại Shop cưới hỏi
Hình 23 - Phụ kiện nhỏ xinh trang trí bàn ký tên ngày đám cưới cao cấp (5)

Hình 24 - Phông voan cưới hỏi tông trắng mái kết hoa giấy tại Shop cưới hỏi
Hình 24 - Phông voan cưới hỏi tông trắng mái kết hoa giấy

Hình 25 - Sân khấu đám cưới trang trí với hoa tươi mềm mại tại Shop cưới hỏi
Hình 25 - Sân khấu đám cưới trang trí với hoa tươi mềm mại

Hình 26 - Chậu hoa tươi cao đẹp trang trí sảnh tiệc đám cưới nhà hang tại Shop cưới hỏi
Hình 26 - Chậu hoa tươi cao đẹp trang trí sảnh tiệc đám cưới nhà hang

Hình 27 - Bánh kem sữa tươi nhiều tầng trang trí trên sân khấu tiệc cưới tại Shop cưới hỏi
Hình 27 - Bánh kem sữa tươi nhiều tầng trang trí trên sân khấu tiệc cưới

Hình 28 - Ly rượu ngày đám cưới tạo hình cặp uyên ương tại Shop cưới hỏi
Hình 28 - Ly rượu ngày đám cưới tạo hình cặp uyên ương

Hình 29 - Luxury wedding trang trí lối đi dẫn đến sân khấu nhà hàng với các trụ hoa tươi (1) tại Shop cưới hỏi
Hình 29 - Luxury wedding trang trí lối đi dẫn đến sân khấu nhà hàng với các trụ hoa tươi (1)

Hình 30 - Luxury wedding trang trí lối đi dẫn đến sân khấu nhà hàng với các trụ hoa tươi (2) tại Shop cưới hỏi
Hình 30 - Luxury wedding trang trí lối đi dẫn đến sân khấu nhà hàng với các trụ hoa tươi (2)

Hình 31 - Các trụ hoa tươi cao đẹp cùng dây pha lê trang trí không gian tiệc cưới (1) tại Shop cưới hỏi
Hình 31 - Các trụ hoa tươi cao đẹp cùng dây pha lê trang trí không gian tiệc cưới (1)

Hình 32 - Các trụ hoa tươi cao đẹp cùng dây pha lê trang trí không gian tiệc cưới (2) tại Shop cưới hỏi
Hình 32 - Các trụ hoa tươi cao đẹp cùng dây pha lê trang trí không gian tiệc cưới (2)

Hình 33 - Các trụ hoa tươi cao đẹp cùng dây pha lê trang trí không gian tiệc cưới (3) tại Shop cưới hỏi
Hình 33 - Các trụ hoa tươi cao đẹp cùng dây pha lê trang trí không gian tiệc cưới (3)

Trang trí lễ gia tiên Hữu Lộc Thy Mi : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Trang trí lễ gia tiên Hữu Lộc Thy Mi
Trang trí lễ gia tiên đám cưới Lâm Ngọc - Thành Joe : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Trang trí lễ gia tiên đám cưới Lâm Ngọc - Thành Joe
Trang trí tiệc cưới Xuân Thành và Ngọc Trâm phong cách rustic : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Trang trí tiệc cưới Xuân Thành và Ngọc Trâm phong cách rustic
Trang trí đám cưới tông vàng của Dũng và Hồng : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Trang trí đám cưới tông vàng của Dũng và Hồng
Tổ chức lễ tân hôn Phước Toàn và Kim Anh : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Tổ chức lễ tân hôn Phước Toàn và Kim Anh
Trang trí lễ gia tiên Michael & Yến Ngọc nhà gái và nhà trai : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Trang trí lễ gia tiên Michael & Yến Ngọc nhà gái và nhà trai
Trang trí tiệc cưới nhà hàng của Bích Phương và Nhựt Minh : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Trang trí tiệc cưới nhà hàng của Bích Phương và Nhựt Minh
Đám cưới Trịnh Thành và Tuyết Anh : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Đám cưới Trịnh Thành và Tuyết Anh
Tổ chức tiệc cưới ngoài trời tông hồng : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Tổ chức tiệc cưới ngoài trời tông hồng
Trang trí tiệc cưới Vĩ Hưng và Huệ Linh : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Trang trí tiệc cưới Vĩ Hưng và Huệ Linh
Trang trí đám cưới biển của anh Tạo và chị Quân : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Trang trí đám cưới biển của anh Tạo và chị Quân
Lễ vu quy và tiệc cưới tông tím Mộng Yến và Thiện Tâm : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Lễ vu quy và tiệc cưới tông tím Mộng Yến và Thiện Tâm
Đám cưới Hoàng Việt và Thanh Trang tông xanh biển : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Đám cưới Hoàng Việt và Thanh Trang tông xanh biển
Đám cưới Văn Tâm Thu Hương : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Đám cưới Văn Tâm Thu Hương
Triễn lãm cưới khách sạn Mường Thanh : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Triễn lãm cưới khách sạn Mường Thanh
Tiệc cưới Tâm Luân phong cách rustic cổ điển tại White Palace : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Tiệc cưới Tâm Luân phong cách rustic cổ điển tại White Palace
Trang trí lễ gia tiên Tâm & Luân phong cách rustic cổ điển : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Trang trí lễ gia tiên Tâm & Luân phong cách rustic cổ điển
Đám cưới Đức Tú Hồng Ngọc : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Đám cưới Đức Tú Hồng Ngọc
Tiệc cưới Như Huy Việt Cường : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Tiệc cưới Như Huy Việt Cường
Triễn lãm cưới TTC Wedding : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Triễn lãm cưới TTC Wedding
Allbum triển lãm cưới tông màu hồng : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Allbum triển lãm cưới tông màu hồng
Tiệc cưới của Hữu Điền Khánh Tuyền ở Sài Gòn : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Tiệc cưới của Hữu Điền Khánh Tuyền ở Sài Gòn
Lễ vu quy Cẩm Loan và Lạc Nhân ở Lagi Bình Thuận : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Lễ vu quy Cẩm Loan và Lạc Nhân ở Lagi Bình Thuận
Tổ chức tiệc cưới Wie - Ngân ngoài trời tông màu hồng : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Tổ chức tiệc cưới Wie - Ngân ngoài trời tông màu hồng
Tiệc cưới tông xanh Minh Long & Minh Nguyệt : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Tiệc cưới tông xanh Minh Long & Minh Nguyệt
Lễ gia tiên - Lễ vu quy tông hồng phấn Ngọc Diễm và Minh Đạt : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Lễ gia tiên - Lễ vu quy tông hồng phấn Ngọc Diễm và Minh Đạt
Tiệc cưới ngoài trời tông tím của Nhung & Benard : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Tiệc cưới ngoài trời tông tím của Nhung & Benard
Tiệc cưới ngoài trời tông hồng rất dễ thương : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Tiệc cưới ngoài trời tông hồng rất dễ thương
Đám cưới Quốc Đạt và Trường Sen : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Đám cưới Quốc Đạt và Trường Sen
Tổ chức lễ rước dâu Dang & Michelle : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Tổ chức lễ rước dâu Dang & Michelle
Đám cưới Thanh Trúc và Tường Lảm ngày ở Vĩnh Long : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Đám cưới Thanh Trúc và Tường Lảm ngày ở Vĩnh Long
Cho thuê nhân sự bưng quả nam : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê nhân sự bưng quả nam

Công ty TNHH Công Nghệ Cưới - MST: 0310186065
50/4 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TPHCM
(08) 62.914.914 - (08) 39.890.666 Exit: 101 đến 104
Email: info@congnghecuoi.vn - Skype: congnghecuoi
Hotline - Viber - Zalo: 0966 00 55 11
110/55 Đường 30, Phường 6, Quận Gò Vấp, TPHCM

    *  Tổ chức sự kiện
    *  Tổ chức đám cưới
    *  Âm thanh ánh sáng
    *  Cho thuê bàn ghế
    *  Cho thuê nhà bạt
    *  Cho thuê nhân sự
    *  Cho thuê xe du lịch
    *  Cho thuê thiết bị sự kiện

                 


- Thứ 2 - 7: 8h00 đến 20h00
- Chủ nhật: 8h00 đến 16h00