Tổ chức lễ tân hôn Phước Toàn và Kim Anh
Thời gian: Ngày 01 tháng 01 năm 2017 - Tông màu sắc: Đỏ - Nơi thực hiện: TPHCM
Hình 01 - Cổng hoa cưới long phụng hoành tráng ấn tượng  ở cửa chính tại Shop cưới hỏi
Hình 01 - Cổng hoa cưới long phụng hoành tráng ấn tượng ở cửa chính

Hình 02 - Cận cảnh con phụng của cổng hoa cưới long phụng ấn tượng tại Shop cưới hỏi
Hình 02 - Cận cảnh con phụng của cổng hoa cưới long phụng ấn tượng

Hình 03 - Cổng hoa cưới long phụng hoành tráng ấn tượng cho lễ Tân Hôn tại Shop cưới hỏi
Hình 03 - Cổng hoa cưới long phụng hoành tráng ấn tượng cho lễ Tân Hôn

Hình 04 - Cận cảnh con rồng của cổng hoa cưới long phụng ấn tượng tại Shop cưới hỏi
Hình 04 - Cận cảnh con rồng của cổng hoa cưới long phụng ấn tượng

Hình 05 - Trọn vẹn con rồng của cổng hoa cưới long phụng ấn tượng tại Shop cưới hỏi
Hình 05 - Trọn vẹn con rồng của cổng hoa cưới long phụng ấn tượng

Hình 06 - Trọn vẹn con phụng của cổng hoa cưới long phụng ấn tượng tại Shop cưới hỏi
Hình 06 - Trọn vẹn con phụng của cổng hoa cưới long phụng ấn tượng

Hình 07 - Cổng hoa cưới long phụng hoành tráng ấn tượng  góc nghiêng 1 tại Shop cưới hỏi
Hình 07 - Cổng hoa cưới long phụng hoành tráng ấn tượng góc nghiêng 1

Hình 08 - Cổng hoa cưới long phụng hoành tráng ấn tượng  góc nghiêng 2 tại Shop cưới hỏi
Hình 08 - Cổng hoa cưới long phụng hoành tráng ấn tượng góc nghiêng 2

Hình 09 - Trang trí nhà cưới hỏi tông đỏ hoa hồng sang trọng chấm màu vàng gold nhạt tại Shop cưới hỏi
Hình 09 - Trang trí nhà cưới hỏi tông đỏ hoa hồng sang trọng chấm màu vàng gold nhạt

Hình 10 - Trang trí nhà cưới hỏi tông đỏ hoa hồng sang trọng chấm màu vàng gold nhạt góc nghiêng tại Shop cưới hỏi
Hình 10 - Trang trí nhà cưới hỏi tông đỏ hoa hồng sang trọng chấm màu vàng gold nhạt góc nghiêng

Hình 11 - Trang trí nhà cưới hỏi tông đỏ hoa hồng sang trọng chấm màu vàng gold nhạt góc nghiêng xa tại Shop cưới hỏi
Hình 11 - Trang trí nhà cưới hỏi tông đỏ hoa hồng sang trọng chấm màu vàng gold nhạt góc nghiêng xa

Hình 12 - Trang-Tri-Nha-Cuoi (2)-Luxury-Wedding tại Shop cưới hỏi
Hình 12 - Trang-Tri-Nha-Cuoi (2)-Luxury-Wedding

Hình 13 - Cận cảnh các bình hoa tông đỏ đặt cao đẹp và những chai nước suối đặt biệt có dán bảng tên tại Shop cưới hỏi
Hình 13 - Cận cảnh các bình hoa tông đỏ đặt cao đẹp và những chai nước suối đặt biệt có dán bảng tên

Hình 14 - Trang trí không gian lễ gia tiên với bàn thờ, bàn ghế hoa họ trang trí đầy hoa tươi tại Shop cưới hỏi
Hình 14 - Trang trí không gian lễ gia tiên với bàn thờ, bàn ghế hoa họ trang trí đầy hoa tươi

Hình 15 - Bàn hai họ được trang trí nổi bật bởi các bình hoa tông đỏ tại Shop cưới hỏi
Hình 15 - Bàn hai họ được trang trí nổi bật bởi các bình hoa tông đỏ

Hình 16 -  Bàn hai họ được trang trí nổi bật bởi các bình hoa tông đỏ cận cánh tại Shop cưới hỏi
Hình 16 - Bàn hai họ được trang trí nổi bật bởi các bình hoa tông đỏ cận cánh

Hình 17 - Bảng tên hoa văn Lễ tân hôn Phước Toàn và Kim Anh ngày 09 tháng 01 năm 2017 tại Shop cưới hỏi
Hình 17 - Bảng tên hoa văn Lễ tân hôn Phước Toàn và Kim Anh ngày 09 tháng 01 năm 2017

Hình 18 - Cận cảnh ghế ngồi màu ren vàng sang trọng được trang trí bởi hoa hồng đỏ tại Shop cưới hỏi
Hình 18 - Cận cảnh ghế ngồi màu ren vàng sang trọng được trang trí bởi hoa hồng đỏ

Hình 19 - Trang trí nhà cưới hỏi cho lễ tân hôn tông đỏ phối vàng góc chụp ấn tượng tại Shop cưới hỏi
Hình 19 - Trang trí nhà cưới hỏi cho lễ tân hôn tông đỏ phối vàng góc chụp ấn tượng

Hình 20 - Bàn hai họ được trang trí đẹp bởi các bình hoa, bộ tách trà nước suối tại Shop cưới hỏi
Hình 20 - Bàn hai họ được trang trí đẹp bởi các bình hoa, bộ tách trà nước suối

Hình 21 - Trang trí nhà cưới hỏi cho lễ tân hôn tông đỏ phối vàng độc đáo tại Shop cưới hỏi
Hình 21 - Trang trí nhà cưới hỏi cho lễ tân hôn tông đỏ phối vàng độc đáo

Hình 22 - Bàn  thờ gia tiên tông đỏ song hỷ được trang trí đẹp bởi hoa tươi tông đỏ tại Shop cưới hỏi
Hình 22 - Bàn thờ gia tiên tông đỏ song hỷ được trang trí đẹp bởi hoa tươi tông đỏ

Hình 23 - Bàn  thờ gia tiên ngày cưới  tông đỏ song hỷ được trang trí đẹp bởi hoa tươi tại Shop cưới hỏi
Hình 23 - Bàn thờ gia tiên ngày cưới tông đỏ song hỷ được trang trí đẹp bởi hoa tươi

Hình 24 - Bàn hai họ được trang trí đẹp rực rỡ bởi các bình hoa tông đỏ và bộ tách trá nước suối tại Shop cưới hỏi
Hình 24 - Bàn hai họ được trang trí đẹp rực rỡ bởi các bình hoa tông đỏ và bộ tách trá nước suối

Hình 25 - Nhà bạt khung rạp bàn ghế được sắp xếp chỉnh chu trong lễ tân hôn tại Shop cưới hỏi
Hình 25 - Nhà bạt khung rạp bàn ghế được sắp xếp chỉnh chu trong lễ tân hôn

Trang trí lễ gia tiên Hữu Lộc Thy Mi : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Trang trí lễ gia tiên Hữu Lộc Thy Mi
Trang trí lễ gia tiên đám cưới Lâm Ngọc - Thành Joe : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Trang trí lễ gia tiên đám cưới Lâm Ngọc - Thành Joe
Trang trí tiệc cưới Xuân Thành và Ngọc Trâm phong cách rustic : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Trang trí tiệc cưới Xuân Thành và Ngọc Trâm phong cách rustic
Trang trí đám cưới tông vàng của Dũng và Hồng : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Trang trí đám cưới tông vàng của Dũng và Hồng
Tổ chức lễ tân hôn Phước Toàn và Kim Anh : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Tổ chức lễ tân hôn Phước Toàn và Kim Anh
Trang trí lễ gia tiên Michael & Yến Ngọc nhà gái và nhà trai : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Trang trí lễ gia tiên Michael & Yến Ngọc nhà gái và nhà trai
Trang trí tiệc cưới nhà hàng của Bích Phương và Nhựt Minh : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Trang trí tiệc cưới nhà hàng của Bích Phương và Nhựt Minh
Đám cưới Trịnh Thành và Tuyết Anh : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Đám cưới Trịnh Thành và Tuyết Anh
Tổ chức tiệc cưới ngoài trời tông hồng : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Tổ chức tiệc cưới ngoài trời tông hồng
Trang trí tiệc cưới Vĩ Hưng và Huệ Linh : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Trang trí tiệc cưới Vĩ Hưng và Huệ Linh
Trang trí đám cưới biển của anh Tạo và chị Quân : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Trang trí đám cưới biển của anh Tạo và chị Quân
Lễ vu quy và tiệc cưới tông tím Mộng Yến và Thiện Tâm : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Lễ vu quy và tiệc cưới tông tím Mộng Yến và Thiện Tâm
Đám cưới Hoàng Việt và Thanh Trang tông xanh biển : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Đám cưới Hoàng Việt và Thanh Trang tông xanh biển
Đám cưới Văn Tâm Thu Hương : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Đám cưới Văn Tâm Thu Hương
Triễn lãm cưới khách sạn Mường Thanh : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Triễn lãm cưới khách sạn Mường Thanh
Tiệc cưới Tâm Luân phong cách rustic cổ điển tại White Palace : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Tiệc cưới Tâm Luân phong cách rustic cổ điển tại White Palace
Trang trí lễ gia tiên Tâm & Luân phong cách rustic cổ điển : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Trang trí lễ gia tiên Tâm & Luân phong cách rustic cổ điển
Đám cưới Đức Tú Hồng Ngọc : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Đám cưới Đức Tú Hồng Ngọc
Tiệc cưới Như Huy Việt Cường : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Tiệc cưới Như Huy Việt Cường
Triễn lãm cưới TTC Wedding : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Triễn lãm cưới TTC Wedding
Allbum triển lãm cưới tông màu hồng : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Allbum triển lãm cưới tông màu hồng
Tiệc cưới của Hữu Điền Khánh Tuyền ở Sài Gòn : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Tiệc cưới của Hữu Điền Khánh Tuyền ở Sài Gòn
Lễ vu quy Cẩm Loan và Lạc Nhân ở Lagi Bình Thuận : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Lễ vu quy Cẩm Loan và Lạc Nhân ở Lagi Bình Thuận
Tổ chức tiệc cưới Wie - Ngân ngoài trời tông màu hồng : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Tổ chức tiệc cưới Wie - Ngân ngoài trời tông màu hồng
Tiệc cưới tông xanh Minh Long & Minh Nguyệt : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Tiệc cưới tông xanh Minh Long & Minh Nguyệt
Lễ gia tiên - Lễ vu quy tông hồng phấn Ngọc Diễm và Minh Đạt : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Lễ gia tiên - Lễ vu quy tông hồng phấn Ngọc Diễm và Minh Đạt
Tiệc cưới ngoài trời tông tím của Nhung & Benard : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Tiệc cưới ngoài trời tông tím của Nhung & Benard
Tiệc cưới ngoài trời tông hồng rất dễ thương : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Tiệc cưới ngoài trời tông hồng rất dễ thương
Đám cưới Quốc Đạt và Trường Sen : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Đám cưới Quốc Đạt và Trường Sen
Tổ chức lễ rước dâu Dang & Michelle : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Tổ chức lễ rước dâu Dang & Michelle
Đám cưới Thanh Trúc và Tường Lảm ngày ở Vĩnh Long : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Đám cưới Thanh Trúc và Tường Lảm ngày ở Vĩnh Long
Cho thuê nhân sự bưng quả nam : Luxury wedding planner của Công Nghệ Cưới ở Sài Gòn TPHCM và cả nước
Cho thuê nhân sự bưng quả nam

Công ty TNHH Công Nghệ Cưới - MST: 0310186065
50/4 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TPHCM
(08) 62.914.914 - (08) 39.890.666 Exit: 101 đến 104
Email: info@congnghecuoi.vn - Skype: congnghecuoi
Hotline - Viber - Zalo: 0966 00 55 11
110/55 Đường 30, Phường 6, Quận Gò Vấp, TPHCM

    *  Tổ chức sự kiện
    *  Tổ chức đám cưới
    *  Âm thanh ánh sáng
    *  Cho thuê bàn ghế
    *  Cho thuê nhà bạt
    *  Cho thuê nhân sự
    *  Cho thuê xe du lịch
    *  Cho thuê thiết bị sự kiện

                 


- Thứ 2 - 7: 8h00 đến 20h00
- Chủ nhật: 8h00 đến 16h00